Vi planlegger neste kull våren 2020. Ta gjerne kontakt på tlf: 928 21 204 eller epost zelini@online.no om du er interessert i valp fra dette kullet.
Vi ønsker oss valpekjøpere som vil være aktive med hundene sine, og da gjerne på utstilling/ brukssiden.

Mor til valpene blir NUCH. Zelini’s With A Twist (bildet). Far er ikke bestemt ennå.