Velkommen til vår nye hjemmeside!

Med spaniels siden 1975, og engelsk springer spaniel siden 1986.